Hisse Devir İşlemleri

Limited ve Anonim Şirketlerde Hisse Devir İşlemi Nasıl Yapılır?

Limited Şirketlerde Hisse Devri İşlemleri

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketidir. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. 

Limited şirketlerde Ortaklar arasında yapılacak bir Hisse Devir Sözleşmesi veya alınacak bir karar ile hisse devri gerçekleştirilebilir. Ancak bu devir işlemlerinde aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir.

Sermaye payını devreden ile devralanın imzalamış olduğu sözleşme, noter tarafından onanması gerekmektedir. Anonim şirketlerde hisse devri sözleşmesinde noter onayı aranmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde aksi öngörülmediyse, esas sermaye payının devrini limited şirket genel kurulunun onaylaması gerekmektedir. Limited şirketlerin anonim şirketlere göre sermayesi ve ortakları, anonim şirketlere göre genelde daha az olduğundan, devralacak olan kişinin limited şirket genel kurulunda onanması gerekmektedir.Alınan bu karar ayrıca ortaklar kurulu karar defterine işlenmelidir.

Ayrıca anonim şirketlerden farklı olarak hisse devrinin ticaret sicilde tescil ettirilmesi şartı da bulunmaktadır.

Tamamlanan hisse devri ile işlemler ayrıca pay defterine de işlenmelidir.

 

Anonim Şirketlerde Hisse Devri İşlemleri

 Anonim şirketlerde hisse devir işlemleri limited şirketlere göre nisbeten daha kolaydır.

Anonim şirketlerde hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılabilmektedir. O nedenle bunları ayrı ayrı incelememiz gerekmektedir.

 

Hisse senedi veya geçici ilmühaberin bastırılmaması durumu;

 Noterce imzaları onaylanmış devir sözleşmesi ile devre ilişkin yönetim kurulu kararının noter tasdikli suretinin, ticaret sicilde tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Tescil edilmiş olan hisse devri sonrasında yine limited şirketlerde olduğu gibi hisse devri pay defterine işlenerek hisse devri tamamlanmış olacaktır.

 

 

Hisse senedi veya geçici ilmühaberin bastırılması durumu ;

 Hisse senedi veya geçici ilmühaberin bastırılması durumundanda devir işlemlerinin ticaret sicilinde tesciline gerek bulunmamaktadır.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade edecektir.Nama yazılı paylar, kanunda ve esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilecektir. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilecektir.

Devreden ile devir alan sözleşme imzalayarak tescil işlemleri yapılabilmektedir. Devir sözleşmesi yapılmadan önce yönetim kurulu kararının alınması gerekmektedir. Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ettirilmeyeceğinden dolayı noter tasdiğine de gerek bulunmamaktadır.

Şahıs Şirketi Kuruluş İşlemleri

Yarım günde şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi tamamlıyoruz.

Devamı

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri

Faaliyetinize uygun en doğru şirketi kuruyor, faaliyete geçmenize yardımcı oluyoruz.

Devamı

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

Anonim şirket kuruluş işlemlerinizi en hızlı bir biçimde sonuca ulaştırıyoruz.

Devamı

Home Ofis veya Sanal Ofis Şirket Kuruluşu

Şahıs şirketi kuruluşunda Home Ofis veya Sanal ofis tercihinze göre kuruluş işlemlerinizi tamamlıyoruz.

Devamı

Müşterilerimiz Ne Diyor?

Sourdough işletmesi olarak Cemal beyle çalışmaktayız şirket kurulumu ve şirket işlemlerinde en iyisi kendisinin başarılarının devamını dileriz .

İşinin ehli profesyonel bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. Gözünüz kapalı teslim edebilirsiniz. Yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Cemal bey alanında uzmanlaşmış bir iş insanı., danışmadan firmanız ile ilgili muhasebe kararları almayın.

Call Now ButtonHemen Arayın..